Trefwoordenlijst

Acetylcholine
ADHD
ADD
Afstandstolk
Afwijking
Akabe
Auditieve beperking
Autismespectrumstoornis
Begrenzing
Beperking
Buso
Cochrane collaboration
Cognitieve beperking
Delier
Dementie
Diagnostiek beperking
Discriminatie
Fysieke beperking
Geestelijke beperking
Geestelijke gezondheidszorg
Gelijke kansen
Handicap
Haptonomie
Lewy body dementie
Lichamelijke beperking
Lichamelijk of geestelijk gebrek
Limiet
Mentale beperking
Ontwikkelingsstoornis
Personen met een functiebeperking
Personen met een handicap
Realiteit- oriƫntatie benadering (ROB)
Recessief
Repeterende bewegingen
Reminiscentie
Rolstoel
Schrijftolk
SMOG
Snoezelen
Spraakbeperking
Teletolk
Uiterlijke kenmerken hebben
Validation methodiek
Verstandelijke beperking
Visuele beperking
VZW doof Vlaanderen
Zwakzinnigheid