Organisaties

AUDIOLOGISCH CENTRUM ’s Heeren loo , te Apeldoorn
Doelgroep: kinderen, volwassenen, ouderen met een verstandelijke beperking
Bereikbaar:
ma- vr: 8u30-20u
tel: 0800-3 55 55 55
Werking:
Onderzoek en behandeling
Hulp thuis
Beschermd en begeleid wonen
Leren en dagopvang
Werk en dagbesteding
Vrije tijd

MULTIDISCIPLINAIRE POLIKLINIEK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Nederlandse vereniging van artsen voor mensen met een verstandelijke handicap (NVAVG)
Doelgroep: iedereen
Werking:
Geven info over
Het NVAVG lidmaatschap
De taken van de AVG
De bereikbaarheid van de AVG en de poliklinieken
(pre)richtlijnen en handreikingen van de NVAVG
NVAVG studiedagen
Overige informatie over het vak van de AVG.
Contact:
secretariaat nvavg
mw. p (Petra) noordhuis
postbus 6096 7503 gb enschede
Tel: 0878 – 759 338
(telefonisch beperkt bereikbaar)
E-mail: ln.gvavn|taairaterces#ln.gvavn|taairaterces

VOORZIENING de Lovie Poperinge
Doelgroep : mensen met een beprekingen
Werking: mensen een warm thuis geven, leuke activiteiten doen,…
De Lovie vzw
Krombeekseweg 82
8970 Poperinge
Tel: 057 334 965
E-mail: eb.eivoled|ofni#eb.eivoled|ofni

Maatschappelijke organisatie/ werking Down Syndroom Vlaanderen
Doelgroep: mensen met downsyndroom
Werking: als je met vragen zit worden deze beantwoord, er wordt activiteiten georganiseerd,…
Telefoonnummer: 0474 321 321
De vereniging
Sint Martinusstraat 14
2550 Kontich
secretariaat[at]downsyndroom.eu
Telefoonnummer: 0473 889 948
E-mail: info[at]downsyndroom.eu

CENTRUM ZitStil: Het kennis- en expertisecentrum ADHD en ADD
Doelgroep: iedereen
Werking: Geeft informatie, vorming, training en ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD/ ADD optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheert kunnen worden.
Contact:
Kruishofstraat 341
2610 Wilrijk
03 830 30 25 of ADHD- consultatielijn: 070 222 135
eb.litstiz|ofni#eb.litstiz|ofni

Federatie van Ouderverenigingen
Doelgroep: personen met een handicap
Werking: vertegenwoordiging van de gebruikersraden en oudercomités;
-het promoten en verdedigen van de belangen en rechten van de door de ouderverenigingen en gebruikersraden vertegenwoordigde personen met een handicap binnen de bestaande voorzieningen;
-het bijdragen tot de optimale uitbouw van deze voorzieningen
-het vertegenwoordigen van de voornoemde personen met een handicap bij officiële instanties
Contact:
http://www.fovig.be
Telefoon: 0476 41 73 37
Adres: Albrecht Rodenbachlaan 7 bus 3, 8530 Harelbeke

Wonenplus
Doelgroep: volwassenen en ouderen met een langdurige psychiatrische problematiek
Werking: specifieke woonvormen aanbieden voor volwassenen en ouderen met een langdurige psychiatrische problematiek
Contact:
http://www.netwerkwonenplus.be
Telefoon: 02 270 15 89
Adres: Molenstraat 7, 1852 Beigem

Dagcentrum voor Volwassen Personen met een Verstandelijke Beperking Ithaka
Doelgroep: mensen die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Werking: Ondersteuning van mensen met een handicap met een beperking bij het zoeken naar en uitvoeren van een vrijwilligerswerk of onbezoldigde werkopdrachten in het gewonen arbeidscircuit. Bij begeleid werken wordt het volledige traject ondersteund door een jobcoach.
Contact:
Kaaistraat 35, 8400 Oostende
Telefoon: 059514810
Fax: 059517112
E-mail: eb.akahti-wzv|hcaocboj#eb.akahti-wzv|hcaocboj

Academie voor Haptonomie
Werking:
Ze bieden een aanbod van scholingen en opleidingen over Haptonomie.
Contact:
Adres: Jan Ligthartlaan 1, 3941 BG Doorn
Tel.: 0343 51 51 78
Site: https://www.haptonomie.nl/
Mail: ln.eimonotpah|ofni#ln.eimonotpah|ofni

Alzheimer Nederland
Doelgroep/werking:
Ze werken samen aan een toekomst zonder dementie en aan de kwaliteit van leven van de cliënten. Ze geven voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning en komen op voor betere zorg voor mensen met dementie.
Contact:
Adres: Stationsplein 121 bus 2077, 3800 CB Amersfoort
Tel.: (033) 303 25 02
Mail: ln.dnalreden-remiehzla|ofni#ln.dnalreden-remiehzla|ofni
Site: https://www.alzheimer-nederland.nl/contact

Fonds Psychische Gezondheid
Werking/doelgroep:
Ze financieren het wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. Hun doel is nieuwe en betere behandelmethoden mogelijk maken. Ze willen mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven.
Contact:
Adres: Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
Tel.: 033 421 84 10
Mail: ln.diehdnozegehcsihcyspsdnof|ofni#ln.diehdnozegehcsihcyspsdnof|ofni
Site: www.psychischegezondheid.nl

Multiplus
Werking/doelgroep:
Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze richten zich tot iedereen die als hulpverlener, familielid of vrijwilliger betrokken is bij personen met ernstige meervoudige beperkingen.
Contact:
Adres: Leopold Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven
Tel.: +32 16 32 59 04
Fax: +32 16 32 59 33
Mail: eb.sulpitlum|ofni#eb.sulpitlum|ofni
Site : http://www.multiplus.be

Vlaamse Alzheimer Liga
Werking/doelgroep:
Patiënten- en vrijwilligersvereniging van, voor en door mantelzorgers en familieleden van personen met (jong)dementie.
Contact:
Adres: Rubensstraat 104 bus 4, 2300 Turnhout
Tel.: 014 43 50 60
Fax: 014 43 76 54
Site: http://www.alzheimerliga.be
Mail : eb.agilremiehzla|taairaterces#eb.agilremiehzla|taairaterces

Mee NL
Werking/doelgroep:
Mensen met een LVB
Contact:

Adres: Kon. Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht, Nederland
Openingstijden: Nu gesloten
Telefoon: +31 30 236 3707
Provincie: Utrecht

**PC Bethanië - Psychiatrisch Ziekenhuis Bethanienhuis **
Werking/doelgroep:
Verslavingszorg
Contact:

Telefoon 033803011
Fax 033803013
Online
http://www.PZbethanienhuis.be
E-mail
eb.suamme|siuhneinahtebzp#eb.suamme|siuhneinahtebzp

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus
Werking/doelgroep:
Verslaafdenzorg
Contact:

Telefoon 09 222 58 94
Fax 09 221 10 47
Online
http://krt.be/alcohol
http://www.sint-camillus.be
E-mail
eb.sullimac-tnis|liam#eb.sullimac-tnis|liam

CGG VAGGA - Afdeling Categoriale Zorg *
Werking/doelgroep:
Verslavingsorg
Contact:

Telefoon 032359565
Online http://www.vagga.be
E-mail eb.aggav|ggc#eb.aggav|ggc

Doof Vlaanderen
Online: http://www.doof.vlaanderen
Telefoon: 09 224 46 76
Email: nerednaalv.food|ofni#nerednaalv.food|ofni
Adres: Stropkaai 38, 9000 Gent