Maatschappelijke Context

Maggie De Block is de minister van de van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Er is een maatschappelijke organisatie/ werking over heel Vlaanderen ‘Down Syndroom Vlaanderen’
Downsyndroom http://www.downsyndroom.eu/

De Vlaams minister die verantwoordelijk is voor het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin is Jo Vandeurzen.

Er is een beleid van de federale overheid over o.a. ongelijke toegang tot de tewerkstelling voor personen met een handicap.