Maatschappelijke Context

Schrijf hier jullie maatschappelijke context.

Maggie De Block is de minister van de van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Er is een maatschappelijke organisatie/ werking over heel Vlaanderen ‘Down Syndroom Vlaanderen’
Downsyndroom http://www.downsyndroom.eu/

De Vlaams minister die verantwoordelijk is voor het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin is Jo Vandeurzen.