Inhoudstafel

1 Stap één: Algemene onderwerpverkenning
1.1 Vertaal je thema
1.2 Gebruik stapsgewijs een drietal van je zoektermen
1.3 Gebruik dezelfde zoektermen via Limo.
1.4 Kwaliteit van je zoekresultaten.
1.5 Kritische terugblik op je algemene verkenning.
1.6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag
2 Stap twee : Basistekst: zoeken en diverse info eruit halen
2.1 Bronvermelding
2.2 Bronvermelding bis
2.3 Context
2.4 Auteur
2.5 Structuur
2.6 Gelijksoortige info
2.7 Lijsten
3 Stap drie: Beschikking krijgen en meer zoeken
3.1 De vindplaats van elk van de bronnen uit de basistekst
3.2 Auteurs
3.3 Colofon als snelle info
3.4 Verder informatie buiten de basistekst
4 Stap vier : Contextualiseren
4.1 Organisaties (hulp- of dienstverlening)
4.2 Juridische teksten
4.3 De maatschappelijke context : politiek / beleid / visie / middenveld groeperingen
4.4 Statistieken
5 Stap vijf: Afwerking individuele werkdocument
5.1 Persoonlijk besluit