Bronnenlijst

A
Amado, A.N. (2001). Van ‘community care’ naar een ‘caring community’ – maak het waar! Congresmap ‘Mensen onder de mensen’. Amersfoort: ’s Heeren Loo Zorggroep.

Arts, K. (2015). Secundaire psychosen bij behandelbare neurologische aandoeningen. Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie, 3(1), 17-29.

B
Baeyens, D., & Roeyers, H., & Vande Walle, J. (2009). De relatie tussen aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en plasproblemen bij kinderen: een prevalentie-onderzoek met 2 jaar follow-up.
(geen tijdschrift, jaargang en pagina’s gevonden.)

Beraadsgroep Community Care (1998). Leven in de lokale samenleving. Advies over Community Care voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Utrecht: NIZW.

Bosch, F.X., Lorincz, A., Munoz, N., Meijer, C.J.L.V., Shah, K.V. (2002). The causal relationship between human papillomavirus and cervical cancer. J Clin Pathol, 55(4), 244-65. Geraadpleegd via Highwire Press Free.

Bruyse, S., & Lybaert, L. (2008). Iedereen aan de Rilatine. [video]. Brussel: VRT Canvas

Bruyse, S., & Lybaert, L. (2008). Het vijfde kind in huis. [video]. Brussel: VRT Eén.

Buitelaar, J., & Fliers, E., & Franke, B. (2011). Motorische problemen bij kinderen met ADHD: Onderbelicht in de klinische praktijk. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 155, p.2284-2288.

Buitelaar, J., & Dolman, C. (2016). Handboek ADHD en comorbide stoornissen: alles over diagnose, beloop en behandeling. Houten: LannooCampus.

C

Canvas. (2002). Autisme. [Dvd-video]. Brussel: Canvas

Carlies, A. (2003). Is alles goed, dokter?": een beschrijvend onderzoek naar de informatievoorziening bij prenatale diagnostiek in de Sint-Niklaaskliniek te Kortrijk (theses). Kortrijk HIVV

Centrum voor Menselijke Erfelijkheid (Prod.). (1991). Nooit aan gedacht: Down Syndroom [DVD- video].

Cooker, P. (1992). Mental handicap nursing. In Butterworth T., Faugier J. (eds) Clinical Supervision and Mentorship in Nursing (pp. 121-131). Springer, Boston, MA.

Collins, JS., Marvelle, AF., Stevenson, RE. (2011). Sibling recurrence in intellectual disability of unknown cause. Clinical genetics, 79(5), 498-500. Doi 10.1111/j.1399-0004.2010.01601.x

Cremers, C., & Stinckens, C. (1998). Connexin-26 en niet-syndromale autosomaal recessief overervende vroegkinderlijke doofheid. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 28, 1625-1626.

D
Dahle, A.J., McCollister, F.P. (1986). Hearing and otologic disorders in children with Down syndrome. Am J Ment Defic, 90(6), 636-642

Danckaerts, M. (2006). ADHD. Leerboek Psychiatrie, Kinderen en Adolescenten, p. 277-288.
(geen jaargang gevonden.)

De Backer, H. (2005). ADHD? Laat je niets wijsmaken!. Berchem: Epo.

De Backer H. Raeymaekers P. (2008). ADHD, als chaos overheerst, MENS: milieu-educatie, natuur en samenleving, 66, p. 3-1

(De Backer, Raeymakers, 2008 , p. 6)

De Graaf, G. (2006). Een historisch demografisch model voor Downsyndroom plus een aantal toepassingen. Down and up: nieuwsbrief van de stichting Down’s Syndroom’,18, 37-48.

De Ligt, J. (2012). Diagnostic exome sequencing in persons with servere intellectual disability. The new england journal of medicine.
DOI 10.1056/NEJMoa1206524

De Pourcq, R., & Baeyens, D., & Roeyers, H. (2008). Effectiviteit en bijwerking van de medicamenteuze behandeling van ADHD.
(geen tijdschrift, jaargang en pagina’s gevonden.)

De Waal, K.H.; Tinselboer, BM,; Evenhuis, H.M.; Penning, C. (2009). Unnoticed post-void residual urine volume in people with moderate to severe intellectual disabilities: prevalence and risk factors. Journal of intellectual Disability Researc. Vol. 53(9), 772(8).

Dekelver, J. (2007). ICT en jongeren met extra zorg DEEL 1: TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN EN ONDERSTEUNENDE SOFTWARE. In Gombeir, D. (red.), ICT voor leerlingen met een verstandelijke beperking. (pp. 91-104). Mechelen: Wolters Plantyn.

Dekelver,J. (2007). ICT voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

Derksen, J.W.M. (2010). Het allergieboek: wegwijzer in leven met allergieën. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Desire, C. & Raeymaekers, P. (2009). Memoires Desire Collen / druk 1 : een hart voor onderzoek en ondernemen.

Didden, R., Troost, P., Moonen, X., & Groend, W. (2016). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: De Tijdstroom.

Dillen, N. (16 februari 2017). ADHD is een hersenaandoening, geen label voor lastige kinderen. Het laatste nieuws. Geraadpleegd via https://www.hln.be

Dinani S, Carpenter S. Down’s syndrome and thyroid disorder. J Ment Defic Res 1990 Apr;34(Pt2):187-93.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking: Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninkijle Van Gorcum.

Duynstee, R. (2010). Autisme. Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum

E

Egger, J., Verhoeven, W., Van Bon, B. & Hoischen, A. (2010). P02-167 - Cognitive alexithymia in an adult female with ring chromosome 21 syndrome (R(21)). ScienceDirect, 25, 791. Doi 10.1016/S0924-9338(10)70782-3

Eling, P., Brouwer, W. (1995). Aandachtsstoornissen: een neuropsychologisch handboek. Lisse: Swets en Zeitlinger

Enrico R. ( 14 may 2014) p.7-8

F
Faraone, S. (2015). Attention deficit hyperactivity disorder and premature death. The Lancet, 385, p. 2132-2133. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61822-5

G
Gennep, A. Th. G. van (1997). Paradigmaverschuiving in de visie op zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jaargang 36, pag. 189-201.

Gennep, A. van & Steman, C. (1997). Beperkte burgers. Over volwaardig burgerschap voor mensen met verstandelijke beperkingen. Utrecht: NIZW

Geus, R. & A. van Gennep (2001). Wonen in de samenleving. Utrecht: NIZW

Ghysens, J. & De Backer, Y. (2007). Aan de bak met een handicap?! [Tv-uitzending]. Brussel: VRT Eén.

Graaf, G. de (2001). Een wereld van verschil. Interventies gericht op de sociale integratie van basisschoolleerlingen met Downsyndroom. Down+ Up Special, Herfst 2001. Wanneperveen: SDS.

H
Haan,, K. de., Wielenga, F. & Meijel, B. van (2012). Leefstijltraining-PLUS. Handleiding voor de trainers. Alkmaar: Hogeschool InHolland

Hammink, A. Schrijvers, C. & van de Mheen, D. (2014) , Alcohol- en drugsgebruik onder mensen met een licht verstandelijke beperking, Verslaafd Volume 10, Issue 2, pp 57–70. Geraadpleegd op 1 december 2017 via https://link.springer.com/article/10.1007/s12501-014-0016-4

Hasle, H., Clemmensen, I.H., Mikkelsen, M. (2000). Risks of leukaemia and solid tumours in individuals with Down’s syndrome. Lancet, 355,165-169

Hematology/Oncology Clinics of North America, Volume 32, Issue 1,
February 2018, Pages 107-118

Herblot, N. (2013). Etiketkinderen. [video]. Nederland: Hileversum

Heyvaert, B. ( 3 december 2016). Eén jongen is anders: hij heeft geen Down. Het Nieuwsblad.

Hoischen, A. e.a. (2010). Trisomic dose of several chromosome 21 genes perturbs haematopoietic stem and progenitor cell differentiation in Down's syndrome. Oncogene, 29(46), 6402-6114. Doi 10.1038/onc.2010.351

Huang, X; Pateromichelakis, S.; Hills, A.; Sherriff, M.; Lyons, A.; Langdon, J.; Odell, E. ; Morgan, P. ; Harrison, J. ; Partridge, M. (2007).

I

J
Jokfoe. (2005). Zonnekinderen in Schotland – 1 [Tv-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio- en Televisieomroep/Eén.

JSA. (5 december 2017). Ouders van jongeren met beperking willen Heldenhuis in nieuwe Hartwijk. Het Laatste Nieuws, 19. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

K
Kepper, A., Monshouwer, K, Dorsselaer, S. van & Vollebergh, W. (2011). Sub- stance use by adolescents in special education and residential youth care insti- tutions. European Child and Adolescent Psychiatry, 20, 311-319 (DOI 10.1007/ s0078701101762).
Knockaert, D. (2008). Hartafwijkingen bij inflammatoire systeemziekten.

Kiewik, M. & Ouden, R. den (2012). Factsheet. Minder drank of drugs. Deventer: Tac- tus Verslavingszorg.

Kort, S., Man, S., Hoogeboom, A., Pouwels, P., Knaap, M., Mancini, G., Salomons, G. (2006). X-gebonden mentale retardatie door creatine transporter defect. Tijdschrift voor geneeskunde, 74, 201-207.

Knockaert, D. (2008). Hartafwijkingen bij inflammatoire systeemziekten.
KU Leuven Lirias

Kröber, H.R.Th. & Dongen, H.J. van (2000). Kind, gezin en handicap: strategie voor support. Bouwstenen voor ondersteuning in de samenleving. Baarn: Nelissen.

L
Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg. Dementie in beeld. Landelijke richtlijnen voor het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, juni 2005.

Lauteslager, P., Van den Heuvel, M., Bakker, B. (2008). Fysiotherapie voor jonge kinderen met Downsyndroom. Signaal: significant voor de professionele hulpverlener, 17. 4-26

Lebon, K. (2010). Beeldvorming over personen met een beperking: Voorbij de begrenzing van een beperking [eindwerk]. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Lefere, C. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking: EMO-box, vormingsspel gebaseerd op de SEO-R. Bijlagen [eindwerk]. Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Lesage, P. (26 november 2016). Te veel West-Vlaamse kinderen gebruiken rilatine: te vaak het eerste en enige hulpmiddel. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.nieuwsblad.be

Lewis Herman, Judith. (2001). rauma en herstel: de gevolgen van geweld, van mishandeling thuis tot politiek geweld. Amsterdam: Wereldbibliotheek,

Lierop, B.A.G. van (2002). Werken met een verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijke gehandicapten, jaargang 28, nr. 1, pag. 37-47.

M
Marchand, S. (2014). Ervaringscircuit ADHD: ervaringscircuit ADHD voor leerkrachten secundair onderwijs [theses]. Torhout: VIVES campus Torhout.

McGillicuddy, N.B. (2006). A review of substance use research among those with mental retardation. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Re- views, 12, 41-47 (DOI 10.1002/mrdd.20092
Mertens, S. (2009). Moleculaire genetische afwijkingen bij acute myeloïde leukemie zonder chromosomale afwijking (theses). Limburg: Katholieke Hogeschool departement Industriële wetenschappen en technologie

Michel, F. (2011). Attachement et handicap mental à l’adolescence : un regard rétrospectif sur la prime enfance. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 59 (3), 135-139.

Millichap, J. Gordon. (2011). Attention Deficit Hyperactivity Disorder Handbook: A physician’s Guide to ADHD. New York NY: Springer New York.

Mitchell, J. (2015). The Genetics of Neurodevelopmental Disorders. Wiley Blackwell.

Moore-Mallinos, J. (2009). Noa heeft het downsyndroom. Mechelen: Bakermat.

Myers, B.M., Pueschel, S.M. (1991). Psychiatric disorders in persons with Down syndrome. J Nerv Ment Dis, 179, 609-613.

Mul, D., & Sprij, A.J. (2015). Luchtweg-aandoeningen bij kinderen. Bijzijn XL, 8(9), 12-18.

N
Naessens, L., Schrooten, M. & Van Pruyenbroek, J. (2015). Proefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 24(3), 43-62.

Nederland 3. (Prod.). (2012). Downsyndroom [DVD-video].

Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen/Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis, 2008.

Neveling, K. & Hoischen, A. (2012). Disease gene identification by exome sequencing. Medizinische genetic, 24(1), 4-11. Doi 10.1007/s11825-012-0313-4

Nigg, J. (2013). Attention-deficit/hyperactivity disorder and adverse health outcomes. Clinical psychology review, 33, p.215-228. doi: 10.1016/j.cpr.2012.11.005

O
Oleron, P. (1974). Le langage et la preparation de l'enfant sourd a la vie sociale. International Review of Education 20(3), 378-381.

Otten, B.R. & Hoekman, J. (1999). Succes- en faalfactoren bij kleinschalig wonen van mensen met een lichte verstandelijke handicap. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, jaargang 25, nr. 1, pag. 40-61

Oudenampsen, D. (1999). Burgerschap: dromen zijn geen bedrog. Markant, november 1999, pag; 4-5.

P
Prasher, V.P. (1994). Prevalence of thyroid dysfunction and autoimmunity in adults with Down syndrome. Down Syndrome Research and Practice, 2(2), 67-70. Doi:10.3104/reviews.32.

Prasher, V.P. (1999). Down syndrome and thyroid disorders : a review. Down Syndrome Research and practise, 6(1), 25-42. Doi : 10.3104/ reviews.95

Q
Quint, E.H., Elkins, T.E. (1997). Cervical cytology in women with mental retardation. Obstet Gynecol, 89,123-126.

R
Raeymaekers, P. (2005). ADHD: een pleidooi voor gedeelde zorg. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Raeymaekers, P. (2013). Leven met een label: ADHD. Artsenkrant: de referentie voor huisartsen en specialisten, 33, p16-17.

Raeymaekers, P. & Teller, M. (2015) De mens achter de ziekte, de burger achter de beslissing: welke zorg voor welke prijs: brugers geven een leidraad voor terugbetalingen in de gezondheidszorg.

Reading, R. (2012). What causes attention deficit hyperactivity disorder. Child: Care, Health, and Development, 38, p. 300. doi: 10.1111/j.1365-2214.2011.01363.x

Roger, E., Stevenson, Kenton, R., Curtis Rogers, Charles, E. & Schartwz. (2012). Seizures ans X-linked intellectual disability. European Journal of Medical Genetics, 55(5), 307-312. Doi 10.1016/j.ejmg.2012.01.017

Roizen NJ, Wolters C, Nicol T, Blondis TA. Hearing loss in children with Down Syndrome. The Journal of Ped 1993;1:9-12.

Roets, E., Janssens, S. (2014) Prenatale diagnostiek van congenitale afwijkingen: multidisciplinaire aanpak. Tijdschrift voor geneeskunde, 70, 983-988.

Ruigrok, H. & Van Gennep, A. (2000). Het succes van wonen met ondersteuning. Een vooronderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jaargang 39, pag. 18-22.

S
Sergier, S. (2011). Onderzoek naar het verband tussen resilience en het neuropsychologisch functioneren (theses). Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal- Agogisch werk (IPSOC)

Schepis, C., Barone, C., Siragusa, M., Pettinato, R., Romano, C. (2002). An updated survey on skin conditions in Down syndrome. Dermatology, 35, 234-238. Doi : 10.1159/000065859.

Skirrow, C., & Asherson, P. (2013) Emotional lability, comorbidity and impairment in adults with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Affective Disorders, 147, p. 80-86.

Slob, M. (2017). Hersenbeest: filosoferen over het brein en de menselijke geest: essay. Rotterdam: Lemniscaat.

Smit, B., Coenen-Hanegraaf, M. & Steman, C. (1997). Als ieder ander. Over mensen met een verstandelijke handicap die midden in de samenleving willen staan. Utrecht: NIZW

Smit, B. & Van Gennep, A. (2000). Netwerken van mensen met een verstandelijke handicap. Utrecht: NIZW.

Stevenson, R.E., & Hunter, A.G.W. (2013). Considering the Embryopathogenesis of VACTERL Associaton. Molecular Syndromology, 4(1-2), 7-15. Doi 10.1159/000346192

T
Ten Donkelaar, H., Lammens, M. & Hori, A. (2014). Clinical Neuroembryology: Development and Developmental Disorders of the Human Central Nervous System. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. DOI 10.1007/978-3-642-54687-7

Thuline HC, Pueschel SM. Cytogenetics in Down syndrome. In: Pueschel SM, Rynders JE. Down syndrome. Advances in biomedicine and the behavioral sciences. Cambridge: Ware Press, 1982:133.

Tinselboer, B.M. (2010). Downsyndroom. Bijblijven, 26(4), 26-35. https://doi.org/10.1007/BF03088760

(Tinselboer, 2010,P.5)

U
Ukaan. (2013). Handbook for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults. London: Springer Healthcare.

V
Van Doninck, A., & Van Echelpoel, E. (2012). Opname van patiënten met een verstandelijke beperking [eindwerk]. Turnhout : Katholieke Hogeschool Kempen

Van Nieuwenhove, S. (22 november 2016). Dat een stad als Antwerpen geen opvang voor hem heeft…Onbegrijpelijk.

Van Puyenbroeck, J. (2007-11). Groepsreminiscentie samen met ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking.

Van Puyenbroeck, J. & Luyten, D. (2016). Samenwonen met een volwassen met een beperking. In Luyten, D., Emmery, K. & Mechels, E. (red.) (pp. 57-81). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Van Rompaey, K. (20 juni 2015) Katrien (25) heeft ADHD en autismespectrumstoornis en opent eigen ecologische zaak. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.nieuwsblad.be

Van Tinteren, H. (2002). ADHD: niet alleen maar druk. S.l.: Tirion.

Valen, E. (2012). Neuropsychologisch onderzoek objectiveert cognitieve klachten bij hersenschade. Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 20, 392-393.

Vandenberghe, M. (2015). Psycho-educatie: ADHD [theses]. Torhout: VIVES campus Torhout;

Verhoeven, W.M.A., Egger, J., De Leeuw, N., & Kleefstra, T., (2017).
Kleefstra syndrome: Considerations about treatment strategy in 2 patients with a causative Ehmt1 mutation and apathy. European Psychiatry, 41.. Doi 10.1016/j.eurpsy.2017.01.933

Vermeer, A. (1997). De sociaal-culturele betekenis van sport. Handboek Mogelijkheden. Vraaggerichte zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Pag. V 6.1-1 t/m V 6.1-18.

Verschueren, K., & Koomen, H. (2016). Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context. Antwerpen: Garent Uitgevers.

Verstraete, G., & Calcoen, E. (2014). Theoretische uiteenzetting bachelorprof: belevingscircuit ADHD/ADD/HD [theses]. Torhout: VIVES campus Torhout

Verstreken, P., De Vos, I. (10 november 2016). Nu kunnen we remedie bedenken. Het Laatste Nieuws.

Vlaskamp, C. & Verkerk, M.A. (2000). Zorg als proces; over zorgpraktijken en zorgvocabulaires. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, jaargang 26, nr. 1, pag. 4-16.

VRT.Canvas (Prod.). (2002). Een ongewoon gezichtje [DVD-video].

W
Weijerman ME, Furth AM van, Vonk Noordegraaf A, Wouwe JP van, Broers CJ, Gemke RJ. Prevalence, neonatal characteristics, and first-year mortality of Down syndrome: a national study. J Pediatr 2008;152:15-9.

Wiener, J., & Biondic, D., & Grimbos, T., & Herbert, M. (2016). Parenting Stress of Parents of Adolescents with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 44, p.561-574.

Willemsen, M.H., & Kleefstra T. (2011). Ontwikkelingen in genetische diagnostiek van
verstandelijke beperking. Bijblijven, 27(9), 42-54.

Willemsen, M.H., Kleefstra, T., & Yntema, H.G. (2014). Exoom-sequencing in de diagnostiek van ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 82(2014)1, 35-44.

Willemsen, M.H., Kleefstra,T. (2014). Genetische diagnostiek bij verstandelijke beperkingen: Wat levert het op? Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 158(2014), 2041-2048.

X
X. (1 december 2017). Belevingsdag voor mensen met een beperking. Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht, 54. Geraagdpleegd via https://academic.gopress.be

X. (8 december 2017). Met speciale rolstoel eindelijk op strand. Het Laatste Nieuws, z.p. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

X. (2014). Wonderkinderen [DVD-video]. Nederland: Hilversum.

Y

Z
ZitStil. (2017). Vrouwen met ADHD, ADHD en vrouwen. ZitStil, 147, z.p.

Zundert, M. (2011). ADHD. Chemische feitelijkheden: actuele encyclopedie over moleculen, mensen, materialen en mileu, 65, p 1-8.